Selectie van het panel

In de maand september gaat het lokaal bestuur op zoek naar 30 kandidaten en 5 reserve-kandidaten. Hiervoor werken we in twee stappen.
 
  1. We doen een oproep aan alle inwoners van Merelbeke centrum die ouder zijn dan 16 jaar. Hen nodigen we uit om zich kandidaat te stellen voor het burgerpanel. Dit kan zowel schriftelijk als online.
  2. Uit alle antwoorden die we hierop terugkrijgen, selecteren we 30 Merelbekenaren en 5 reserven. Het burgerpanel moet zoveel als mogelijk een afspiegeling zijn van de inwoners in het centrum van onze gemeente. Bij de selectie houden we rekening met geslacht, leeftijd en de geografische spreiding in het centrum*. De selectie gebeurt anoniem. De naam wordt weg gelaten alvorens de selectie gebeurt. De naam wordt pas terug toegevoegd op het moment dat de selectie is doorgevoerd.

Na de selectie zal iedereen op de hoogte worden gebracht (per mail, brief of per telefoon) of ze al dan niet kunnen deelnemen. 

Waarom 30 deelnemers?
Merelbeke centrum is divers. Dat moet het burgerpanel dus ook zijn. Hoe groter de groep, hoe meer meningen aan bod kunnen komen. Tegelijk mag de groep niet te groot zijn, om efficiënt samen te werken. Het aantal is gekozen op basis van de ervaring met burgerpanels in andere steden.
 
* Concreet streven we naar maximaal 2/3 van eenzelfde geslacht.
We maakten een opdeling qua leeftijd (16 - 30; 30-45, 45 - 60, 60 en ouder). Wij hopen van elke leeftijdsgroep minstens 3 vertegenwoordigers te kunnen opnemen in ons burgerpanel.
Wat betreft de geografische spreiding wensen we zo veel mogelijk verschillende straten te bereiken.