Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Bewonersplatform centrum

Stap 1 - Samenstellen burgerpanel

Een burgerpanel is een groep bewoners dat via inspraak het leven leefbaarder, aangenamer en warmer willen maken in hun buurt. Dit doen ze door middel van dialoog met omwonenden verenigingen en het lokaal bestuur. Het platform is de spreekbuis tussen het lokaal bestuur enerzijds en de verenigingen en bevolking anderzijds door het uitwerken van acties en inspraakmomenten.

Einddoel, een bewonersplatform in Merelbeke centrum:

Merelbeke telt momenteel al 6 actieve bewonersplatforms: Flora, Kwenenbos, Bottelare, Schelderode, Munte en Lemberge. Voor het centrum van de gemeente hoopt het lokaal bestuur nu ook een burgerpanel te kunnen samenstellen. De bedoeling is om via dit burgerpanel een vaste groep bewoners te vormen dat uiteindelijk uitgroeit tot een heus bewonersplatform voor het centrum van de gemeente.

Burgerpanel Ter Wallen en Sportpark Molenkouter: 1 jaar minstens 6 avonden samenkomen

De komende jaren staan heel wat ontwikkelingen op het programma in het centrum van onze gemeente. De ontwikkeling van de tramstelsite, het uitwerken van een masterplan voor de site Ter Wallen en het recreatiegedeelte van sportpark Molenkouter om er maar enkele van te noemen.

Dit momentum willen we aangrijpen om met een groep van bewoners hierover in gesprek te gaan.


Wie?

 • Minimaal 30 inwoners van Merelbeke centrum, representatief qua leeftijd en spreiding.
 • Minimaal 5 reserven.
 • Afhankelijk van het onderwerp zullen ook telkens 10 direct belanghebbenden (buurtbewoners, verenigingen, vertegenwoordigers van adviesraden, enz.) worden uitgenodigd.¬†
 • Gemeentelijke en andere experts zullen telkens aanwezig zijn om de deelnemers te voorzien van voldoende informatie.
 • Externe begeleider(s).

Wat is het doel?

Het panel geeft op verzoek van het lokaal bestuur haar mening en voorziet advies. Dit vanuit het perspectief van burgers. Een burgerpanel brengt niet hun eigen mening als advies in, maar adviseert namens burgers. Op voorhand wordt duidelijk aangegeven waar het panel over kan meepraten. Wat ligt vast en waarover wordt advies gevraagd. Aan de deelnemers  wordt op voorhand duidelijk gemaakt wat er met de input zal gebeuren. 

Hoe?

Tijdens 6 sessies dompelen experten, beleidsmedewerkers en stakeholders de leden van het burgerpanel onder in de thema's. Verschillende visies, voor- en tegenargumenten komen aan bod. De leden van het burgerpanel komen samen tot een advies voor het lokaal bestuur over dit thema.

Praktisch:

 • Minimaal 6 bijeenkomsten tussen oktober 2021 en september 2022.
 • Gaat 's avonds door tussen 19 en 22 uur
 • De gemeente voorziet telkens een lichte maaltijd
 • Je krijgt indien nodig vooraf informatie maar ook op de avond zelf worden ze goed ingelicht over het onderwerp.
 • Je wordt gestimuleerd om zelf informatie of meningen van andere burgers te verzamelen zodat we een goed beeld kunnen vormen en spreken in naam van velen.
 • Na afloop van elke sessie plaatsen we het verslag en de presentaties online op het participatieplatform en kunnen andere burgers hierop feedback geven. Deze feedback kan in een volgende sessie nog verder worden besproken.

Bij deze projecten is het burgerpanel de spil van het participatieproces. Daarnaast zullen er ook gesprekken worden gevoerd met individuele belanghebbenden en zal advies worden ingewonnen bij de Merelbeekse adviesraden.