Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

De onderwerpen

2 grote sportsites in het centrum van onze gemeente worden de komende jaren aangepakt. Er zal ruimte zijn voor de sportverenigingen maar we willen ook ruimte maken voor recreatieve sporters en voor tal van andere activiteiten. Tijdens de overlegmomenten zal dus niet alleen over sport gepraat worden maar ook over beleving, onspanning, rustplekken, parkeermogelijkheden, enz. Omwille van het groot algemeen belang willen we graag de burgers van het centrum raadplegen om op zoek te gaan naar gedragen keuzes.

In de komende maanden organiseren we 6 vergaderingen over sportpark Molenkouter en sportsite Ter Wallen.

Sportpark Molenkouter:

Tussen de Poelstraat en de Hundelgemsesteenweg bevindt zich een gigantisch terrein dat de komende jaren wordt omgetoverd tot een sport- en recreatiegebied met in het noorden een multifunctioneel sportpark en in het zuiden ruimte voor zachte recreatie.

 Sportpark

In een eerste fase wordt het noordelijke sportpark ontwikkeld. Na jarenlange voorbereidingen is het in september 2021 eindelijk zover: dan starten de werken voor het sportpark die normaal gezien 318 kalenderdagen zullen duren. Hier is er plaats voor vier volwaardige voetbalvelden, waarvan twee kunstgras- en twee natuurgrasvelden. Naast het hoofdterrein – dat dient als wedstrijdveld – ligt het centrale gebouw met daarin een tribune, kleedkamers, sanitair én een ruime cafetaria. Aan de andere zijde van het centrale gebouw is er ruimte voor een atletiekpiste die volledig is uitgerust om zowel atletiektrainingen- als wedstrijden te organiseren.

Recreatiezone

Het zuidelijke deel van de site Molenkouter kreeg op dit moment nog geen definitieve invulling. Wel is duidelijk dat voor deze grote oppervlakte gemikt wordt op ‘zachte’ recreatie. Concreet wil het bestuur dit deel van Molenkouter uitbouwen als een groene ontmoetingsplek vlakbij het centrum van Merelbeke. Een plek waar natuurbeleving, fietsen en wandelen hand in hand gaan en waar iedere inwoner zich thuis moet voelen.   

In de drie vergaderingen gaan we in eerste instantie na welke functies in het recreatiegedeelte kunnen en moeten worden voorzien (bv. speeltoestellen, loopomloop, zit- en ligweide,…) en hoe zich dat kan vertalen in een concreet ontwerp.

Sportpark Ter Wallen:

De jeugdwerking van FC Merelbeke verhuist dus op korte termijn integraal naar sportpark Molenkouter. Daardoor komt er in Sportpark Ter Wallen heel wat ruimte vrij. Daarnaast werkt de gemeente aan een herinrichting van de 'site Hebbelynck', de huidige parking tussen de achterzijde van het Vredegerecht en de Sportstraat. In totaal kan er op die manier meer dan 2 hectare een nieuwe bestemming krijgen.

Voor die invulling hanteren we volgende algemene uitgangspunten:

- Van de site meer een sportpark maken met kwalitatieve publieke ruimte die niet enkel voor sporters functioneel is.

- Een duidelijkere link tussen de sportsite en het centrum creëren

- Een open ruimte voor evenementen creëren

- De circulatie van Sportstraat en Kerkstraat voor fietsers en auto's herbekijken

- De verspreide parkeerplaatsen groeperen in één centrale parking

Maar hoe moet de vrijgekomen ruimte er dan precies gaan uitzien? Welke functies zijn daar op z'n plaats? Hoe zal de site best bereikt kunnen worden met de fiets en de wagen? En waar komen de evenementenruimte en de parking best te liggen?

Dit willen we samen met jullie onderzoeken in de overlegmomenten.