• Van burgerpanel naar een bewonersplatform Centrum

Wie, wat en waarom?
Kom meer te weten
Selectie van het burgerpanel
Hoe gebeurt de selectie
Waarover praat het burgerpanel
De onderwerpen
Een experiment
Dit is een experiment

Bewonersplatform centrum

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

Sessie 1

November 2021

Sessie 2

maart 2022

Sessie 3

Najaar 2022 - Begin 2023

Sessie 4

Najaar 2023