Veel gestelde vragen

Waarom blijft de tijdelijke afrit voor de R4 niet open?

Elke gemeente heeft voor al de wegen op het grondgebied een wegcategorie. Als je een afrit maakt vanaf het hoofdwegennet (R4) dan moet de weg die erop aansluit een bepaalde wegcategorie hebben of krijgen (in de nieuwe wegcategorisering noemt dit het dragend wegennet).

Aan elke categorie zijn ook enkele voorwaarden/inrichtingsprincipes gebonden. Daarnaast gaat het bij de keuze van categorieën ook over de functies die gekoppeld zijn aan bepaalde wegen.

Als we hier de inrichting van de omgeving analyseren, komt het er op neer dat de locatie van de tijdelijke afrit niet geschikt is om op lange termijn als afrit te dienen als we naar de principes/voorwaarden/functies van de straten kijken die hier liggen (woonstraten met geen verbindingsfunctie, judo/pingpong lokalen, een conflictrijk kruispunt indien er richting Plataan gereden mag worden...) . Bovendien is het op ruimtelijk vlak niet logisch om twee afritten te hebben voor dezelfde ontsluitingsgebieden zo dicht bij elkaar.

Helpen jullie zo niet mee aan het fileprobleem?

Files en te hoge C02 uitstoot door wagens worden gecreëerd door het te grote aantal mensen die de wagen nemen tov. de bestaande ruimte. Extra ruimte creëren voor wagens zorgt voor extra wagens en niet voor minder files of C02. Als je geïnteresseerd bent in dit thema, kan je hier online genoeg onderzoek over vinden die deze stellingen ondersteunen. Dit is ook de Vlaamse en federale visie op mobiliteit.

Door het volledig terug openstellen van alle rijstroken op de R4 en Guldensporenlaan zal het verkeer normaal ook al vlotter moeten verlopen.

Waarom kan ik mijn mening niet geven over de knips?

Jullie mening zal gevraagd worden in de evaluatie die gehouden zal worden midden 2022. We willen graag zien wat de impact is op het verkeer als de brug terug open gaat, daarom verlengen we de knips nog voor een half jaar om daarna de evaluatie te houden.

Voor de wijk grenzend aan de Ringvaartstraat is er 1 groot verschil: het kruispunt met de Ringvaartstraat - Fraterstraat zal terug open gaan. Vanaf daar kan men door de nieuwe brug te nemen en de Guldensporenlaan naar het centrum van Merelbeke rijden.