Geef je mening!

We vragen graag jullie mening over het volgende:

  1. De gewijzigde verkeerssituatie op het kruispunt Bergstraat x Hundelgemsesteenweg.
  2. De nieuwe verkeerscirculatie in de Oude Gaversesteenweg - Gaversesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Hundelgemsesteenweg
  3. De knips (evalueren we op een later tijdstip)
  4. Eenrichtingsverkeer in de Van Laetestraat (evalueren we op een later tijdstip)

1. Kruispunt Bergstraat x Hundelgemsesteenweg.

Op het kruispunt van de Bergstraat en de Hundelgemsesteenweg werden verkeerslichten geplaatst. De verkeerslichten moeten zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer komende van de Bergstraat. Daarnaast hebben ze als belangrijk(ste) voordeel dat fietsers en voetgangers veel veiliger het kruispunt kunnen oversteken.

Indien deze verkeerlichten behouden zouden blijven, kunnen we de lichtenregeling laten reageren op het verkeer (naar analogie met het kruispunt Van Goethemstraat en Hundelgemsesteenweg) zodat enkel wanneer nodig de lichten voor de Hundelgemsesteenweg op rood springen. Ook de plaatsing van de palen wordt dan geoptimaliseerd.

2. Oude Gaversesteenweg - Gaversesteenweg

We voerden in de Oude Gaversesteenweg eenrichtingsverkeer in vanuit de Plataan richting de Gaversesteenweg. Daarnaast werd ook in de Gaversesteenweg een stuk eenrichting ingevoerd waarbij het verboden werd om in te slaan komende van de Hundelgemsesteenweg. Het lokaal bestuur van Merelbeke moet beslissen wat we zullen doen in de Oude Gaversesteenweg in afwachting van de voorziene heraanleg van de straat.

Ter herinnering, waarom werd deze nieuwe circulatie weer ingevoerd? Bij het uitdenken van de circulatie in de (Oude) Gaversesteenweg stonden enkele doelstellingen voorop:

Vermijden van extra files en stilstand in Merelbeke: een spreiding van het verkeer en een duidelijke nieuwe circulatie was nodig. Belangrijk hierbij was het ontlasten van het rondpunt aan de Plataan/Hundelgemsesteenweg/Guldensporenlaan dat al extra verkeer moest slikken vanuit Flora/Gent. Ook de doorstroming van het verkeer vanuit de Oude Gaversesteenweg en op de Hundelgemsesteenweg wilden we optimaliseren.

    • Oplossingen: Het verbod op het doorrijden richting Plataan vanuit de tijdelijke afrit en het enkelrichting maken van Oude Gaversesteenweg en het stukje Gaversesteenweg.

Het zo verkeersveilig en verkeersleefbaar mogelijk maken van de Oude Gaversesteenweg. Hierbij wilden we extra sluipverkeer door de Oude Gaversesteenweg vermijden. Ook de snelheid remmen was hierbij een doelstelling. En we wilden ook zorgen voor zo weinig mogelijk extra belasting van het wegdek in de Oude Gaversesteenweg in afwachting van de geplande definitieve heraanleg. 

    • Oplossingen: Het enkelrichting maken van de Oude Gaversesteenweg samen met het afwisselend organiseren van het parkeren op de weg aan beide zijden.

We bemerken vooral minder snelheidsovertredingen, minder sluipverkeer, beter georganiseerd parkeren waardoor meer ruimte voor voetgangers ontstaat, betere doorstroming in de Hundelgemsesteenweg, minder geluidsoverlast op het kruispunt Gaversesteenweg en Hundelgemsesteenweg... een algemene stijging van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Een werkpunt is het optimaliseren van de doortocht van fietsers.

3. Wat met de knips?

We willen graag de situatie voor en na de sluiting van de brug kunnen vergelijken om hierop de evaluatie te kunnen baseren. Dat wil zeggen dat we de knips in het Koningin Fabiolapark – de Sint-Michielslaan – de Triestlaan en in de Koningin Elisabethlaan nog even verlengen.

We verlengen de proefopstelling voor 6 maanden en houden vanaf juni 2022 de evaluatie. Wat anders zal zijn, is dat de Ringvaartstraat en de brug aan de Fraterstraat weer gebruikt kunnen worden zoals voor de sluiting van de brug.

4. Het eenrichtingsverkeer in de Van Laetestraat.

Om sluipverkeer via de Van Laetestraat te vermijden, werd in deze straat (gedeeltelijk) eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het eenrichtingsverkeer in de Van Laetestraat wordt nog samen met het lokaal bestuur Melle geëvalueerd. In afwachting van deze evaluatie wordt de proefopstelling nog verlengd.

Aanpassen doorsteek Van Laetestraat – R4

Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde aanpassingen uit aan de doorsteek Van Laetestraat naar de oprit R4 Binnenring. Deze doorsteek mag in principe enkel gebruik worden door plaatselijk verkeer, meer bepaald de eigenaar van de weide met ontsluiting op de doorsteek en bewoners uit de Van Laetestraat 3-7.

We stelden echter vast dat steeds meer autoverkeer de doorsteek gebruikte als een vaste oprit naar de R4 Binnenring. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft daarom het grootste gedeelte van de doorsteek door middel van jerseys afgezet om de nadruk erop te leggen dat de doorgang enkel door plaatselijk verkeer gebruikt mag worden. Deze opstelling blijft en krijgt in de toekomst een definitiever karakter.