Tijdelijke knips - bevraging en beslissing

In het kader van de werken aan de Bergwijkbrug werden eind december 2020 paaltjes geplaatst in het Koningin Fabiolapark – de Sint-Michielslaan – de Triestlaan en in de Koningin Elisabethlaan. Het doel was te vermijden dat deze wijken/straten extra verkeer zouden krijgen door de werken aan de nieuwe brug. We kozen daarbij voor flexibele paaltjes gezien het tijdelijk karakter van de maatregel.

Bij de opening van de nieuwe brug in december 2021 beslisten we de evaluatie van deze tijdelijke maatregel nog even uit te stellen. We waren immers benieuwd naar het effect van de opening van de brug. De inwoners werden hierover bevraagd.

Op basis hiervan besliste het college van burgemeester en schepenen op 4 juli 2022 ...

1. ... bij de Koningin Elisabethlaan terug te gaan naar de oude situatie, nl. doorrijden ter hoogte van de Herfstlaan mogelijk maken.

2. ... de knip in de Triestlaan weg te halen.

3. ... de knip in de Sint-Michielslaan te vervangen door eenrichtingsverkeer. Het eenrichtingsverkeer loopt van in de richting van de Hundelgemsesteenweg naar de Fraterstraat.

4. ... de knip in het Koningin Fabiolapark te vervangen door eenrichtingsverkeer tussen het kruispunt met de Ringvaartstraat en huisnummer 38, in de richting van de Fraterstraat.