Maatregelen die blijven - update juli 2022

In de eerste helft van dit jaar werden evaluatiegesprekken gehouden over enkele tijdelijke maatregelen die werden ingevoerd in het kader van de werken aan de Bergwijkbrug. Bij deze evaluatiegesprekken werd rekening gehouden met de verzamelde input van de online bevraging en de meldingen die binnenkwamen bij de dienst mobiliteit. Daarnaast werd onder andere ook gekeken naar verschillende metingen en zat de politie mee aan tafel met hun bevindingen.

Het college van burgemeester en schepenen besliste daarna :

  1. de gewijzigde verkeerscirculatie in de Oude Gaversesteenweg en Gaversesteenweg te behouden
  2. verkeerslichten op het kruispunt van de Hundelgemsesteenweg met de Bergstraat te plaatsen
  3. het beperkt éénrichtingsverkeer in de Van Laetestraat te behouden
  4. de knip in de Sint-Michielslaan te vervangen door eenrichtingsverkeer. Het eenrichtingsverkeer loopt van in de richting van de Hundelgemsesteenweg naar de Fraterstraat.
  5. de knip in het Koningin Fabiolapark te vervangen door eenrichtingsverkeer tussen het kruispunt met de Ringvaartstraat en huisnummer 38, in de richting van de Fraterstraat.

Nog even ter herinnering, wat werd eerder al als definitieve maatregel ingevoerd?

  1. Verkeerslichten op het kruispunt Van Goethemstraat x Hundelgemsesteenweg
  2. De gewijzigde verkeerssituatie op het kruispunt Bergstraat x Fraterstraat

  3. Het nieuwe doorlopende fietspad in de Bergstraat en het parkeerverbod.

  4. De gewijzigde verkeerssituatie op het kruispunt Waterstraat x Oude Gaversesteenweg.

  5. De gewijzigde verkeerssituatie op het kruispunt Van Laetestraat x Heidestraat