Maatregelen die blijven

Wat werd in het kader van de werken aan de Bergwijkbrug als definitieve maatregel ingevoerd en blijft dus bestaan?

  1. Verkeerslichten op het kruispunt Van Goethemstraat x Hundelgemsesteenweg
  2. De gewijzigde verkeerssituatie op het kruispunt Bergstraat x Fraterstraat

  3. Het nieuwe doorlopende fietspad in de Bergstraat en het parkeerverbod.

  4. De gewijzigde verkeerssituatie op het kruispunt Waterstraat x Oude Gaversesteenweg.

  5. De gewijzigde verkeerssituatie op het kruispunt Van Laetestraat x Heidestraat.

Maatregelen die blijven Flora

1. Kruispunt Van Goethemstraat x Hundelgemsesteenweg.

Met de aanpassingen aan kruispunt van de Van Goethemstraat met de Hundelgemsesteenweg wou het lokaal bestuur Merelbeke de onveilige oversteken voor fietsers en de slechte zichtbaarheid op de invoegstroken aanpakken.

Er werd daarom besloten verkeerslichten te plaatsen en enkele aanpassingen door te voeren qua belijning op het kruispunt.

2. Kruispunt Bergstraat x Fraterstraat

Het kruispunt van de Bergstraat en de Fraterstraat stond op de schoolroutekaart als een gevaarlijk punt. Er was geen fietsoversteek in de Fraterstraat en de fietsers moesten in de Bergstraat oversteken vooraleer ze aan het kruispunt van de Fraterstraat kwamen. Om de oversteek vanuit de Bergstraat naar het dubbelrichtingsfietspad op de Fraterstraat veiliger te maken werden enkele aanpassingen doorgevoerd op het kruispunt.

  • Er werd in de Fraterstraat een fietsoversteek geschilderd voor fietsers in beide richtingen. Deze fietsoversteek sluit direct aan op het dubbelrichtingsfietspad in de Fraterstraat en het doorgetrokken dubbelrichtingsfietspad in de Bergstraat (zie punt 3).
  • Daarnaast werd de bocht waarin de fietsers de verbinding maken naar de Bergstraat beveiligd voor inslaand gemotoriseerd verkeer (beveiliging tegen onder andere dode hoek ongevallen) door jerseys te plaatsen op de scheiding van de fietsers en het ander verkeer.

Door die beveiliging van de fietsers a.d.h.v. jerseys is de draaicirkel zeer smal geworden voor zwaar verkeer, zeker als deze vanuit beide richtingen komen. We bekijken of er een mogelijkheid is het kruispunt te verbreden voor gemotoriseerd verkeer. Wel verwachten we met het openen van de brug minder zwaar verkeer door de Bergstraat onder andere door het verdwijnen van de omleidingsroute van De Lijn. We zullen dit monitoren na het openen van de brug.

3. Bergstraat

Fietsers moesten vroeger in de Bergstraat oversteken om zo ontdubbeld richting het kruispunt met de Fraterstraat te rijden. Om een veilige verbinding te voorzien met het dubbelrichtingsfietspad van de Fraterstraat werd ervoor gekozen om het dubbelrichtingsfietspad in de Bergstraat door te trekken. Het doortrekken van het fietspad zorgt ervoor dat fietsers maar 1 conflictpunt hebben met wagens in de plaats van 2 in de oude situatie.

Daarnaast wilden we ook het probleem van de wagens die op het fietspad reden om elkaar te kunnen kruisen aanpakken. Hiervoor zetten we een aantal paaltjes op de grens van het fietspad en voerden we in de Bergstraat een parkeerverbod in langs de even kant van de huisnummers. Het parkeerverbod moet ervoor zorgen dat kruisende wagens niet langer de noodzaak hebben om uit te wijken op het fietspad als er een wagen in de andere richting geparkeerd staat.

Maatregelen die blijven Zuiden Ringvaart

4. Kruispunt Waterstraat x Oude Gaversesteenweg.

Op het kruispunt van de Waterstraat en de Oude Gaversesteenweg moesten fietsers die naar de Waterstraat wilden voorheen twee keer een oversteekbeweging maken. Een keer in de Oude Gaversesteenweg en een keer in de Waterstraat. Om de aansluiting van het dubbelrichtingsfietspad in de Oude Gaversesteenweg met het dubbelrichtingsfietspad in de Waterstraat veiliger te maken werden beide fietspaden doorgetrokken tot ze elkaar ontmoeten op 1 gemeenschappelijke oversteekplaats. De locatie voor deze oversteekplaats werd zo gekozen dat het fietsverkeer komende van het fietspad langs de Tijarm van de Schelde ook vlot de doorsteek kan maken naar de Waterstraat en zo de Hundelgemsesteenweg.

5. Kruispunt Van Laetestraat x Heidestraat.

Op dit kruispunt werden voorsorteerstroken aangebracht voor het gemotoriseerd verkeer en zebrapaden voor voetgangers en fietsers.