Maatregelen die worden afgeschaft

Welke tijdelijke maatregelen verdwijnen?

  1. De tijdelijke afrit voor de R4 aan de Plataan.
  2. Het verboden in te rijden naar de Plataan vanuit de Scheldestraat.
  3. De gewijzigde verkeerscirculatie in de Guldensporenlaan en R4.
  4. De knip in de Koningin Elisabethlaan
  5. De knip in de Triestlaan

 

1. De tijdelijke afrit voor de R4 aan de Plataan.

Door de gewijzigde verkeerscirculatie in de Guldensporenlaan was het niet meer mogelijk om van de afrit van de R4 richting het rondpunt van de Plataan x Hundelgemsesteenweg te rijden. Om het verkeer van de R4 dat richting Merelbeke centrum wou een alternatief te bieden, werd een tijdelijke afrit geopend ter hoogte van de Scheldestraat.

Wanneer de Guldensporenlaan volledig terug opent in twee richtingen (alle rijstroken) is deze afrit niet langer nodig. We sluiten deze dus opnieuw af.

2. Het verboden in te rijden naar de Plataan vanuit de Scheldestraat.

Een van de belangrijkste doelstellingen in het opmaken van de tijdelijke maatregelen was "ervoor zorgen dat Merelbeke niet volledig tot stilstand zou komen". Een spreiding van het verkeer en een duidelijke nieuwe circulatie was dus nodig. Een van de punten die we wilden ontlasten was het rondpunt aan de Plataan/Hundelgemsesteenweg/Guldensporenlaan. Dit rondpunt zou sowieso al meer verkeer moeten dragen (verkeer vanuit Flora/Gent dat richting Merelbeke centrum moet of richting Brussel/Oostende de R4 op moet). Om voor extra spreiding te zorgen, werd het verkeer dat de tijdelijke afrit van de R4 nam (dus verkeer voor Merelbeke centrum) langs de Oude Gaversesteenweg omgeleid.

Omdat de tijdelijke afrit van de R4 verdwijnt, is het ook niet langer nodig om een verbod te voorzien voor inrijden van de Plataan vanuit de richting van de Scheldestraat.

3. De gewijzigde verkeerscirculatie in de Guldensporenlaan en R4.

In de Guldensporenlaan werden doorheen de werken verschillende wijzigingen aan de circulatie ingevoerd. Deze wijzigingen waren noodzakelijk voor de werfzone van de werken aan de brug. Na het openen van de brug krijgt de Guldensporenlaan opnieuw verkeer in beide richtingen. Ook op de R4 waren er aanpassingen op de rijstroken voor de werfzone. Ook dit zal verdwijnen na het openen van de brug.

4. Knip Koningin Elisabethlaan verdwijnt.

In de Koningin Elisabethlaan keren we terug naar de oude situatie, nl. het doorrijden ter hoogte van de Herfstlaan wordt mogelijk.

5. Knip Triestlaan verdwijnt.

In de Triestlaan gaan we terug naar de oude situatie en verdwijnt de knip.